Så tyckte medlemmarna om årsmötet 2022

Publicerad 2022-04-12 00:00
Vi har nu sammanställt svaren från enkäten och tackar för allas engagemang! Sammanfattningsvis var de flesta nöjda eller mycket nöjda med arrangemanget och föreläsarna. Ett gott betyg för den första av årets stora medlemsträffar!

Rapport från höstmötet 2022

Publicerad 2022-04-06 00:00
Den 18 mars hölls föreningens 43:e årsmöte. Sammanlagt deltog ca 45 personer på arrangemanget. Vi tackar alla som deltog för ert härliga engagemang! Nu finns rapporten från dagen publicerad under sidan Protokoll och fliken Annan dokumentation. Jimmy från Krylbo Bygg & Akustik sammanfattar dagen bättre än oss på kansliet:
”Alltid trevligt med föreningsmöte och få ta del av ny information samt lyfta frågor och funderingar inom branschen. Intressant att få träffa folk från BF och deras tankar kring ökade prisnivåer i dessa tider. Entreprenadjuridiken var väldigt intressant, alltid nyttigt att få uppdatering med AB 04 med vad som ingår eller inte ingår i offerter. Årsstämman gick snabbt och smidigt som alltid. 😉😉 Kvällen var fantastiskt trevlig med god mat och show, och att få umgås igen.”

Kalendarium 2022

Publicerad 2022-03-17 00:00
I kalendariet hittar du de aktiviteter inom föreningen som redan nu bokats in för detta verksamhetsår. Kalendariet uppdateras allteftersom och du hittar den senaste versionen på sidan Protokoll under fliken Annan dokumentation.
=> Kalendarium 2022

Kallelse till årsstämman 2022

Publicerad 2022-02-25 00:00
Idag gick kallelsen till årsstämman 2022 ut med e-brev. Årsstämman hålls den 18 mars kl 16.15 - 17.00 i samband med föreningens årsmöte. Årsmötet i sig är fulltecknat men årsstämman är öppen för anmälan fram till den 4 mars. Anmäl dig till kansliet:
=> <kansli på undertaksforeningen. se> (på=@)

Nästa företagsledarutbildning: 14 till 16 november

Publicerad 2022-02-25 00:00
Nästa företagsledarutbildning hålls den 14 till 16 november. Utbildningen är till för dig som arbetar med företags­ledning inom t ex undertaks­branschen. Sär­skild ton­vikt har lagts på ett projekts ekonomi, arbets­rätt för bygg­branschen samt grunderna inom entre­prenad­juridik. Läs mer om utbildningen och anmäl dig här:
=> Företagsledarutbildning

Årsmötet 2022!

Publicerad 2022-01-24 00:00
Nästa årsmöte hålls den 18 mars från kl 11.30 och är öppet för alla medlemsföretag. Inbjudan gick ut den 23 december. Sista dag för anmälan är den 31 januari. Om du inte redan anmält dig kan du göra det här (se länk i nedan kalenderbokning):
=> Årsmöte 2022