Chronox - Webbaserad arbetsrapportering

Publicerad 2013-12-16 00:00
Flera branschorganisationer inom Sveriges byggindustrier beslutade tidigare i år att tillsammans med andra branschföreningar bidra ekonomiskt till utvecklingen av ett arbetsrapporteringssystem. Resultatet blev att det webbaserade tidrapporteringssystemet Chronox utvecklats med en tilläggstjänst för arbetsrapportering via telefon, surfplatta eller dator. För de föreningsmedlemmar som beställer systemet före nyår utgår uppläggningsavgiften på 4 000 kronor.

Undertaksföreningens höstmöte i Sveriges Byggindustriers lokaler

Publicerad 2013-10-17 00:00
Kallelse till Undertaksföreningens höstmöte i Sveriges Byggindustriers lokaler på Storgatan 19, Lokal Venus plan 0, Stockholm onsdagen den 13 november 2013.

Kurs för Undertaksmontörer Del 1

Publicerad 2013-10-15 00:00
Kurserna omfattar totalt 16 timmar och ingår i vår utbildning till Auktoriserat Undertaksföretag.

Chronox tidrapportering för Undertakens medlemmar

Publicerad 2013-10-02 00:00
De medlemmar i Undertaksföreningen som under 2013 tecknar ett abonnemang på Chronox tidrapportering får 20 procent rabatt på tidrapporteringsdelen i ett år.

Medlemsinformation

Publicerad 2013-08-30 00:00
Efter flera års lyckade höstresor till intressanta studieobjekt beslutades det efter årsmötet att det inte blir någon resa i år.

Kurs för Undertaksmontörer Del 1

Publicerad 2013-03-04 00:00
Kurserna omfattar totalt 16 timmar och ingår i vår utbildning till Auktoriserat Undertaksföretag. Kurserna äger rum den 11-12 april 2013 på Ecophon, Hyllinge.

Revidering Kallelse till årstämman 2013

Publicerad 2013-02-18 00:00
Det finns nu ett nytt reviderat program inför årstämman.

Kallelse till årstämman 2013

Publicerad 2013-02-05 00:00
Årets stämma kommer utspela sig på Nordic Light Hoteli Stockholm den 14 mars. I år informeras bland annat om konjunkturen, den nya Auktorisationsutbildning dessutom kommer Gustafs att informera om nya produkter mmm. Kvällen avslutas med på Intiman med Tommy Körbergs show ”Sjung tills Du supar”.