Omvänd moms - nya redovisningsregler för mervärdesskatt

Publicerad 2006-12-13 16:34
På höstmötet informerade vi lite kort om de nya reglerna för omvänd skattskyldighet mellan byggföretag.

Nya momsuppgifter i skattedeklarationen från 2007

Publicerad 2006-10-09 13:22
Vid årsskiftet införs en ny skattedeklaration för moms. Den nya deklarationen ska användas första gången för redovisningsperioden januari 2007, dvs. den deklaration du ska lämna i februari eller mars nästa år.

Föreningen kommer att hålla ett särskilt informationsmöte om detta på årsmötet.

Föreningens kansli har flyttat - ny adress

Publicerad 2006-09-26 13:12
Ett tag tillbaka så flyttade föreningens kansli tillsammans med Sveriges Byggindustrier från Norrlandsgatan till Storgatan i Stockholm. Vi har således ny adress.

Höstmöte 2006 i Sigtuna

Publicerad 2006-08-01 10:41
Undertaksföreningen kommer i år att arrangera sitt traditionella höstmöte i Sigtuna. Tillsammans med våra största leverantörsföretag kommer vi att skapa ett "undertakskonvent". Här ges leverantörerna tillfälle att informera oss om företaget och dess produkter allt medan vi minglar runt bland montrarna.

Kommentarer ang Skanska avtal

Publicerad 2006-06-14 09:36

Löneregler för de närmsta helgerna

Publicerad 2006-05-22 13:27
Klargörande av vad som gäller på och runt de närmast förestående helgerna: Kristi himmelsfärdsdagen och nationaldagen.

Inbjudan till Handledarutbildning ställningsbyggnad max 9 m.

Publicerad 2006-02-17 12:46
Som Ni alla vet skall alla som efter den 1 juli 2006 uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning ha fått viss utbildning eller information (enl AFS 2004:4). Vi har beslutat att genomföra tre stycken utbildningstillfällen: Helsingborg den 7-8 mars, Göteborg den 14-15 mars, Stockholm den 29-30 mars.

Kallelse till årstämma 2006

Publicerad 2006-02-17 12:20
I år, på Undertaksföreningens 28:e stämma, kommer företrädare från Sveriges Byggindustrier att ge oss en förhoppningsvis fortsatt god konjunkturrapport och dels redogöra för de nya traktamentsreglerna.
Efter dessa föreläsare kommer journalisten Steffo Törnqvist att bjuda oss på mat och dryck!