Säkert undertak är en auktorisation som erbjuds medlemmar inom branschorganisationen Undertaksföretagen. Säkert undertak är en kvalitetsstämpel som borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet

För att skydda beställare av undertak från olika typer av fel ser vi att det är angeläget för oss som branschorganisation att kvalitetssäkra företag och ge beställare möjlighet att välja auktoriserade undertaksföretag framför andra anonyma aktörer i branschen.

Därför ställs strikta kriterier på undertaksmontage, ledarskap och företagets förmåga att följa lagar och riktlinjer. Beställaren kan genom att anlita ett auktoriserat undertaksföretag lättare undvika fel som tveksamma konstruktioner, slarv, vag egenkontroll, dålig samordning och bristfälligt utfört arbete eller icke affärsmässig verksamhet.

Vad auktorisationen innebär för dig som undertaksentreprenör

För att kunna ansöka om att bli ett auktoriserat Säkert undertak-företag behöver du vara medlem i Undertaksföretagen.

Undertaksföretagen erbjuder sina medlemmar auktorisationen Säkert undertak, vilket borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

När du beviljas auktorisationen Säkert undertak innebär det att ditt företag får en kvalitetsstämpel och många fördelar.

Som auktoriserat undertaksföretag får du en kraftfull yrkesidentitet som signalerar förtroende, kompetens och trygghet på marknaden.

Auktorisationen Säkert undertak ersätter den tidigare auktorisationen från och med 1 januari 2019.

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet ger trygghet till beställare inom undertaksbranschen.

Säkert undertak   

  • Ger trygghet och tydlighet för kunden
  • Är en kvalitetsstämpel på företaget
  • Innebär att företaget har en dokumenterad erfarenhet av genomförda projekt
  • Uppdatering sker för vidmakthållande varje kalenderår
  • Ger företaget tillgång till unik kunskap och verktyg
  • Endast ett Säkert undertaksföretag har rätt att använda Säkert undertak-stämpeln som kännetecken.