Giltighetstiden för erhållen Säkert undertak-auktorisation är kalenderår. Under påföljande kvartal ska uppdatering och ansökan om vidmakthållande ske.

Så här gör du för att förnya auktorisationen Säkert undertak.

Generellt om förnyelse av auktorisationen Säkert undertak

Du ansöker om förnyelse av auktorisationen hos Undertaksföretagen.

Giltighetstiden för erhållen Säkert undertak-auktorisation är kalenderår. Ansökan ska därför lämnas in senast under slutet av påföljande kvartal.

Du måste uppfylla ett antal krav för att din förnyelse ska bli godkänd, vilket du kan läsa om i vårt regelverk.

Följande kriterier skall uppfyllas för att auktorisation skall vidmakthållas:

 • Genomgången företagsledarkurs anordnad av UTF med godkänt resultat.
 • Minst hälften av alla montörer, även inhyrd personal och underentreprenörer, skall inneha yrkesbevis som undertaksmontör alternativt av UTF godkänt teoriprov. Övrig personal skall ha adekvat yrkeserfarenhet.
 • Innehav av gällande registrerings- och F-skattebevis
 • Årlig dokumentation från Skatteverket om betalda skatter och avgifter
 • Minst vartannat år deltagit i av UTF anordnad uppdateringsutbildning för företagsledare
 • Dokumentationslista minst fem avslutade objekt under föregående verksamhetsår
 • Åtagande att inneha erforderliga försäkringar
 • Åtagande att följa Sveriges Byggindustriers uppförandekod

Åtgärder angående ett företags auktorisation skall föreläggas auktorisationsnämnden för beslut.

Handläggningstiden för en ansökan beräknas vara upp till fyra veckor. Om vi behöver få in kompletterande uppgifter kan handläggningstiden bli något längre. När ett beslut är fattat kommer du att meddelas via brev eller e-post.

Frågor?

Gå gärna igenom de vanligaste frågorna här:

=> Vanliga frågor

Kontakta annars gärna kansli@undertaksforetagen.se om det är något du funderar över.

LATHUND

Så här gör du

 1. Fyll i webb­formuläret Förnyelse. Detta görs av behörig firma­tecknare.

  Ansök om för­nyelse här!


 2. Komplettera med intyget från Skatteverket.

  • Logga in på Skatteverkets Mina Sidor: Mina sidor (Skatteverket.se)
  • Hämta en ifylld blankett SKV 4820 inklusive rest­förd skatte­skuld enligt Skatte­verkets register.
  • Mejla den till kansli@undertaksforetagen.se.
  • Alternativt kan du sända blanketten med post till:
       Undertaksföretagen
       Sankt Eriksgatan 63 A
       112 34 Stockholm

 3. Därefter tas ansökan upp på näst­kommande styrelse­möte för beslut. Kansliet åter­kommer sedan till dig med beslut eller önske­mål om ev kompletter­ingar.

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet ger trygghet till beställare inom undertaksbranschen.