En auktoriserad undertaksentreprenör ger dig, ditt företag och ditt projekt rätt förutsättningar från början.

Företaget är välskött med god ekonomi och har mångårig erfarenhet av branschen. Företaget förbinder sig att följa branschens riktlinjer och tar ansvar genom hela projektet för att utförda tjänster håller hög kvalitet. Det bedriver ett kontinuerligt kvalitets- och miljöledningsarbete enligt en dokumenterad kvalitetsplan samt miljö- och arbetsmiljöplan. Såväl arbetsledning som montörer är utbildade och har både kompetens och erfarenhet inom sitt område.

Att montera undertak handlar att skapa rätt funktion med rätt material, kvalitetssäkert montage och kunskap om kvalitet, miljö och hållbarhet. Att ha rätt kompetens gör att det blir rätt från början och en felfri entreprenad i slutändan.

Ett Säkert undertaksföretag

 • Ger trygghet och tydlighet för kunden
 • Är en kvalitetsstämpel på företaget
 • Innebär att företaget har en dokumenterad erfarenhet av genomförda projekt
 • Uppdatering sker för vidmakthållande varje kalenderår
 • Ger företaget tillgång till unik kunskap och verktyg
 • Endast ett Säkert undertaksföretag har rätt att använda Säkert undertak-stämpeln som kännetecken.

En auktoriserad undertaksentreprenör ska uppfylla följande:

 • Genomgången utbildning
 • Genomgånget teoriprov för minst hälften av företagets undertaksmontörer med adekvat yrkeserfarenhet hos övriga
 • Dokumenterad erfarenhet av genomförda projekt och tekniskt kunnande
 • Registreringsbevis och F-skattesedel
 • Kvalitetsledningssystem
 • Arbetsmiljö- och miljöpolicy
 • Erlagda skatter (Skatteverket)
 • Följer leverantörers anvisningar
 • Följer lagar och förordningar
 • Innehar erforderliga försäkringar
 • Följer Byggföretagens uppförandekod

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet ger trygghet till beställare inom undertaksbranschen.