Så här gör du för ansöka om auktorisationen Säkert undertak.

 

Vad auktorisationen innebär för dig som undertaksentreprenör

För att kunna ansöka om att bli ett auktoriserat Säkert undertak-företag behöver du vara medlem i Undertaksföretagen.

Undertaksföretagen erbjuder sina medlemmar auktorisationen Säkert undertak, vilket borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

När du beviljas auktorisationen Säkert undertak innebär det att ditt företag får en kvalitetsstämpel och många fördelar.

Som auktoriserat undertaksföretag får du en kraftfull yrkesidentitet som signalerar förtroende, kompetens och trygghet på marknaden.

- - -

Säkert undertak ersätter den tidigare auktorisationen från och med 1 januari 2019.

- - -  

Generellt om ansökan av auktorisationen Säkert undertak

Du ansöker om auktorisationen hos Undertaksföretagen. Är du inte medlem ansöker du först om medlemskap.

Du måste uppfylla ett antal krav för att bli godkänd, vilket du kan läsa om i vårt regelverk.

Webbformuläret Ansök om Säkert undertak hjälper dig igenom de olika kriterier som behöver fastställas för att du ska kunna bli beviljad auktorisationen Säkert undertak.

=> Ansök om Säkert undertak (webbformulär)
=> Sänd sedan kompletterande intyg till kansliet med e-post (eller vanlig postgång)

 

LATHUND

Så här gör duFyll i webbformuläret Säkert undertak.

Ansök om Säkert undertak här!


 • Komplettera med de intyg, som du i webbformuläret angett att du ska bifoga:

  • Intyg på genomförd utbildning med för- och efternamn, utbildning och lärosäte samt datum för genomförd utbildning
  • Kvalitetsledningssystem
  • Miljöpolicy
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Företagsförsäkringsbrev
  • Uppförandepolicy (endast för de företag som inte är medlemmar i Byggföretagen)

  Normalt hämtar kansliet uppgifter från Skatteverket via ID06 bolagsbevakning för att verifiera kriterierna registrerings- och F-skattebevis samt betalda skatter och avgifter.

  Skulle du ändå bli ombedd att inkomma med en SKV-blankett kan du följa denna lathund:
  => Beställning av SKV-blankett hos Skatteverket

 • Det är behörig firmatecknare som fyller i webbformuläret eller undertecknar dokumenten Ansökan och Försäkran.

 • Sänd dokumentationen till:

  => kansli@undertaksforetagen.se

  (Eller alternativt med vanlig postgång till:

  Undertaksföretagen, St Eriksg 63 A, 112 34 Stockholm)
   

Beslut

Handläggningstiden för en ansökan beräknas vara upp till fyra veckor. Om vi behöver få in kompletterande uppgifter kan handläggningstiden bli något längre. När ett beslut är fattat kommer du att meddelas via brev eller e-post.  

Vid beviljande

Ditt företag ges vid beviljande ett kit med bl a logotyper att använda på brevpapper, mejlsignaturer, striping av bilar, tryck av arbetskläder, m m. Undertakstagen publicerar också en notis om beviljandet och uppdaterar den publika medlemsmatrikeln på sin webbplats. Du får även ett set med stora och små dekaler att fästa på företagsbilar, verktygslådor, m m. Vill du beställa fler dekaler gör du det här: Beställ dekaler  

Frågor?

Gå gärna igenom de vanligaste frågorna här:

=> Vanliga frågor

Kontakta annars gärna kansli@undertaksforetagen.se om det är något du funderar över.

Snabblänkar:
- Vad Säkert undertak innebär
- Generell information om ansökan
- Lathund
- Beslut
- Beviljande
- Frågor

Kvalitet, säkerhet, kunskap och fackmannamässighet ger trygghet till beställare inom undertaksbranschen.

Säkert undertak   

 • Ger trygghet och tydlighet för kunden
 • Är en kvalitetsstämpel på företaget
 • Innebär att företaget har en dokumenterad erfarenhet av genomförda projekt
 • Uppdatering sker för vidmakthållande varje kalenderår
 • Ger företaget tillgång till unik kunskap och verktyg
 • Endast ett Säkert undertaksföretag har rätt att använda Säkert undertak-stämpeln som kännetecken.