Branschgemensamma mallar för KMA-handbok med bilagor, checklista och avvikelserapport finns att beställa av oss på Undertaksföreningen.

Priset är 1 500 kr exklusive moms.

Mallarna innehåller:

 • Handbok för kvalitet, miljö och arbetsmiljö med bilagor
 • Checklista för undertaksentreprenörer
 • Egenkontroll vid montage
 • Materialförteckning
 • Blankett för rapportering av avvikelser

Giltigt användningsområde:

En beställd uppsättning mallar gäller för användande inom företaget, dvs det organisationsnummer du uppgett och beställt materialet för. Önskar du använda KMA-mallarna för mer än ett företag lämnar du en beställning för vart och ett av företagen.

Säkert undertak - nu en viktig del i KMA-handlingarna

KMA-mallarna är kopplade till auktorisationen Säkert undertak. Denna koppling kommer att stärkas allteftersom materialet uppdateras.

Är ditt företag inte ett Säkert undertaksföretag ännu?

Även om du inte hunnit med att auktorisera dig kan du använda dig av våra mallar. Det finns nämligen en motsvarande version för dig som ännu ej är auktoriserad. Denna version saknar koppling till Säkert undertak. Du anger om ditt företag är auktoriserat eller inte i beställningsformuläret, så ser vi till att du får rätt mallar.

Därför bör du använda våra branschgemensamma mallar:

 • Du behöver inte lägga ner tid på något som redan finns framtaget.
 • Du får hjälp att hålla din KMA-pärm uppdaterad.
 • Genom att använda ett branschgemensamt koncept tydliggörs och stärks din roll som undertaksentreprenör än mer.
 • Det blir lättare att följa de standarder och regelverk som finns inom branschen.
 • Ju fler som använder materialet, desto mer kan materialet förbättras och utvecklas, vilket gagnar hela undertaksbranschen.
 • Säkert undertak blir en allmer tydlig komponent.

Beställ här:

Fyll i blanketten, så sänder vi dig mallarna så snart du avslutat din beställning. Du måste vara medlem i Undertaksföreningen för att kunna beställa KMA-mallarna.

 

Villkor

KMA-mallen består av en handbok med bilagor som regelverk för auktorisationen Säkert undertak, kvalitetspolicy, kvalitetsplaner, miljöpolicy, miljöplan, arbetsmiljöpolicy, huvudprocess, arbetsplatsregler, riskanalys, kontaktuppgifter, personalförteckning, anhöriginformation och checklista för anbud, egenkontroll samt avvikelser.

Priset är 1 500 kr exklusive moms.

KMA-handboksmallen levereras i form av redigerbara Word-mallar. Dessa mallar är fria att använda inom företaget, dvs inom det företag, vars organisationsnummer uppgetts, enligt nedan beställning.

Fakturan för beställningen sänds via e-post i samband med att filerna sänds till beställningsmottagaren. Fakturan har en förfallotid på 30 dagar. Priset på produkten anges i svenska kronor exklusive moms. Momsen är 25 %. Priset som är aktuellt vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

Vid avslutad beställning levereras din order inom kort. Om du önskar snabbare service eller upplysningar om önskad produkt ber vi dig kontakta kansliet på 08-08-128 212 12 eller kansli@undertaksforeningen.se.

Beställningar tas enbart emot av Undertaksföreningen inom Sveriges Byggindustrier. För att du skall känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen att kontakta vårt kansli på 08-08-128 212 12 eller kansli@undertaksforeningen.se om du har frågor om din beställning.

Efter att ha beställt från oss förbinder du dig att bevaka din e-postadress då all kommunikation rörande din beställning sker via e-post. Undertaksföreningen förbehåller sig rätten till prisändringar och rätten att stryka en beställning om särskilda skäl föreligger. Ett särskilt skäl är att beställaren inte är ett medlemsföretag hos Undertaksföreningen.

Ångerrätten enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal omfattar inte nedladdningsbara produkter då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Klicka på bilden för se ett demo-ex av mallarna (i miniatyr).